කොරෝනා රෝගය වැලඳුනු තවත් පුද්ගලයින් හත් දෙනෙකු හමු වී තිබෙනවා.

ඒ අනුව මුලු රෝගීන්ගේ සංඛ්‍යාව 129 දක්වා ඉහලගොස් තිබෙනවා.