මෙරටින් වාර්තා වන කොරෝනා ආසාදිතයින් ගණන 120 දක්වා වැඩි වී තිබෙනවා.

ඒ තවත් කොරෝනා රෝගීන් තිදෙනෙකු හමුවීමත් සමඟයි.