බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ තවත් නගර 3ක් වසා දමා තිබෙනවා.

බණ්ඩාරවෙල නගරය ඊයේ දහවල් වසා දැමුනු අතර හපුතලේ,වැලිමඩ සහ දියතලාව යන නගරද යළි දැනුම් දෙන තුරු වසා දමන බවයි බණ්ඩාරවෙල පොලිස් අධිකාරි අතුල ද සිල්වා මහතා ප්‍රකාශ කලේ.