ශ්‍රී ලංකාවෙන් වාර්තා වූ ප්‍රථම කොරෝනා මරණය පිලිබඳව මීට ටික වෙලාවකට පෙර රජය විසින් තහවුරු කල අතර ,ඒ සමඟම තවත් කොරෝනා රෝගීන් තිදෙනෙකු හමු වී තිබෙනවා.

ඒ අනුව අද දිනයේදී පමණක් කොරෝනා රෝගීන් 07ක් වාර්තා වූ අතර ශ්‍රී ලංකාවෙන් වාර්තා වන මුළු රෝගීන් ගණන 113 දක්වා ඉහල ගොස් තිබෙනවා