තමන් විදේශයක සිට පැමිණි බව නොපවසා ජයවර්ධනපුර රෝහලට ඇතුල් වූ පුද්ගලයෙකුට කොරෝනා වැළඳී ඇති බව අද තහවුරු වුනා.

ඒ සමඟම ඔහුට ප්‍රතිකාර කරන ලද වෛද්‍යවරුන් දෙදෙනාද අද සිට ස්වයං නිරෝධනයට ලක් කල බව බලධාරීන් පවසනවා.

මෙලෙස ඇතුල් වූ රෝගිය සිය කැමැත්තෙන්ම ටිකට් කපාගෙන රෝහලෙන් ගොස් තිබෙන අතර ඔහුට ප්‍රතිකාර කර තිබෙන්නේ ඔහුගේ මුණුබුරෙකු සහ මිණිබිරියක් විසිනුයි.

කෙසේ වෙතත් ඔවුන් දෙදෙනා සෞඛ්‍ය ආරක්ශිත ක්‍රම අනුගමනය කරමින් ඔහුට ප්‍රතිකාර කර තිබෙන නිසා ජයවර්ධනපුර රෝහල වසා දැමීමේ අවශ්‍යාතාවයක් නොමැති බව සෞඛ්‍ය බලධාරීන් පවසනවා.