කොවිඩ් 19 හෙවත් කොරෝනා ව්‍යප්තිය වැළැක්වීම සඳහා සියලුම රට වැසියන් පරිගණක මෙවලමක (ඇප් එකක) ලියාපදිංචි කිරීම කෙරෙහි කොරෝනා මර්දන කාර්ය සාධන බළකායේ අවධානය යොමුව තිබේ.

යම්කිසි පුද්ගලයකුට කොරෝනා රෝගය ආසාදනය එමගින් වුවහොත් ඔහු ආගිය තැන් සුළු වේලාවකදී හඳුනා ගැනීමට හැකි වේ.

මීට පෙර ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ පාක්ෂිකයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ සංගණනයට මෙවැනි ඇප් එකක් යොදා ගත් අතර එමගින් නියෝජිතයන් ආගිය තැන් සොයා ගැනීමට හැකිවිය.

මෙම පරිගණක යෙදවුම මගින් එවැනි කොරෝනා රොගියකු හඳුනා ගතහොත් ක්ෂණයකින් ඔහු ආගිය තැන්වල සිටි පුද්ගලයන් හඳුනාගෙන නිරෝධයනයට ලක් කිරීමට පහසු වේ.