බ්‍රිතාන්‍ය අග්‍රාමාත්‍යවරයාටද කොරෝනා රෝගය වැළඳී ඇතැයි විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරනවා.