පවතින ඇඳිරි නීති කාල සීමාවේදී ,සායනවලින් ප්‍රතිකාර ලබා ගන්නා බෝ නොවන රෝගීන්ට සිදුවන අපහසුතාවය අවම කිරීමට රජයේ අවධානය යොමුව තිබෙනවා.

ඒ අනුව සෑම නගරයකම ෆාමසියක් විවෘත කර එහි පොදු දුරකථන අංකයක් ප්‍රසිද්ධ කෙරෙනු ඇති.

ඉන් පසුව තමන්ට අදාල බෙහෙත් වට්ටෝරුව Whatsapp මාර්ගයෙන් එම අංකයට යොමු කිරීමට අවස්ථාව ලැබෙන අතර එම බෙහෙත් වට්ටෝරුව නිවසටම ලැබෙනු ඇති.

මේ සඳහා තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවකයින්ගේ සහායද ලබා ගැනීමට බලාපොරොත්තුවන අතර මේ පිලිබඳව සාකච්චාවන් දෙකක් ඊයේ සහ පෙරේදා පවත්වනු ලැබුවා.