ඇඳිරි නීතිය පවතින අවස්තාවේදී ජනතාවගෙන් වැඩි මිලක් ගෙන ,අන්තර්ජාලය හරහා භාණ්ඩ විකිණූ කප්රුක සමාගම අද දහවල් පාරිභෝගික අධිකාරිය විසින් වටලා තිබෙනවා.

රුපියල් 100 කට අලෙවි කල යුතු සැමන් ටින් එකක් රුපියල් 550 කටද,රුපියල් 150 කට අලෙවි වන බී ලූණු කිලෝව රුපියල් 500 කටද ඔවුන් විසින් අලෙවි කරනු ලැබූවා.

රටම මුහුණ පා ඇති මෙවැනි තත්වයක් හමුවේ ඔවුන්ගේ මෙම ක්‍රියා කලාපය බොහෝ දෙනාගේ පිලිකුලට ලක් වූ අතර රුපියල් 65 ක මුදලකට අලෙවි කල යුතු පරිප්පු කිලෝවක් පවා ඔවුන් අලෙවි කරනු ලැබූවේ රුපියල් 180 ක මුදලකටයි.

කෙසේ වෙතත් අද දහවල් මෙලෙස වැටලීමෙන් අනතුරුව ඔවුන් විසින් මෙම මිල ගණන් යලි අඩු කර තිබුනා.ඇදිරිනීතිය පවතින අවස්ථාවේ පාරිභොගිකයින් ගසාකෑම සම්බන්ධයෙන් ආයතනයට එරෙහිව නඩු දැමීමටද පාරිභෝගික අධිකාරිය පියවර ගෙන තිබෙනවා.

ඔවුන්ගේ මෙම කලු කඩ මාෆියාව පිලිබඳව සමාජ මාධ්‍ය පරිශීලකයින් සිය විරෝධය පලකොට තිබුනා.