පැතිර යන කොරෝනා වසංගතය නිසා ඉන්දියාව දින 21 කට “ලොක් ඩවුන්”කරන බව අග්‍රාමාත්‍ය නරේන්ද්‍ර මෝදි පවසනවා.

කොරෝනා වසංගතය නිසා ඉන්දියාව දැඩිව පීඩා විඳින රටක් වන අතර මෙම තීරණය අද රාත්‍රියේ සිට බලපැවැත්වෙනු ඇති.