කොවිඩ් – 19 වෛරසය පැතිරීයමා වේගවත් වී ඇතැයි ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ටෙඩ්රොස් ඇඩනොම් මහතා පවසයි.

වෛරසය පැතිරයාම පිළිබඳ අධ්‍යයනය කළ විට අසාදිතයන් ලක්ෂය ඉක්මවිමට දින 67ක් ගත වුවත් ආසාදිතයන් ප්‍රමාණය ‍ලක්ෂ දෙක ඉක්මවිමට ගතව ඇත්තේ දින 11 කි. ඉන් පසු ‍ලක්ෂ තුනක් වීම සඳහා ගතවූයේ දින හතරක් පමණි.

වෛරසයේ පැතිරීම දිනෙන් දින වේගවත්ව සිදුවන බැවින් ගෝලීය වසංගත තත්ත්වය මැඩපැවැත්වීම සඳහා සියලු රටවල් වහාම පියවර ගතයුුතු බව ද හෙතෙම පවසයි.