කොළඹ ,ගම්පහ සහ කලුතර යන දිස්ත්‍රික්ක අධි අවධානම් කලාප ලෙස වෙන් කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව එම දිස්ත්‍රික්කවල නැවත දැනුම් දෙන තුරු ඇඳිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක වන බවයි ජනාධිපති මාධ්‍ය ඒකකය නිකුත් කල නිවේදනයේ දැක්වෙන්නේ.