මෙරටින් වාර්තා වන කොරෝනා ආසාදිතයින් ගණන 91 දක්වා වැඩි වී තිබෙනවා.

සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා මේ බව තහවුරු කරනු ලැබූවා