මෙරටින් වාර්තා වන කොරෝනා රෝගීන් ගණන 80 දක්වා වැඩි වී තිබෙනවා.

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය ඒ බව මීට ටික වෙලාවකට පෙර තහවුරු කරනු ලැබුවා.