බස්නාහිර පලාත් ආණ්ඩුකාර ධුරයට ප්‍රවිණ රංගන ශිල්පි රවීන්ද්‍ර රණ්දෙනිය මහතාගේ නම යෝජනා වී තිබෙන බව මවුරට වෙබ් අඩවියට වාර්තා වනවා.

ඔහු කාලයක් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකු ලෙසද කටයුතු කලා.

තමාගේ නම ජාතික ලැයිස්තුවට ඇතුලත් වූ නිසා වෛද්‍ය සීතා අරඹෙපොල මහත්මිය තමන් දැරූ බස්නාහිර ආණ්ඩුකාර තනතුරෙන් පසුගියදා ඉල්ලා අස්වුනා.