දැනට මෙරටින් වාර්තා වූ කොරෝනා රෝගින්ගේ සංඛ්‍යාව 52 දක්වා ඉහල ගොස් තිබෙනවා.

ඒ අනුව මේ වන විට රෝහල් ගත කර අධික්ෂණයේ පසුවන මුළු රෝගීන් සංඛ්‍යාව 243 ක් බවයි පවසන්නේ.