කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය සඳහා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය පොදුජන පෙරමුණ සමග තරග කිරීමට සුදානම් වනවා.

ඒ සඳහා නාම යෝජනා ලැබී ඇත්තේ හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී තිලංග සුමතිපාල සහ කෝට්ටේ හිටපු නගරාධිපති ජනක රණවක යන දෙදෙනාටයි.

ජනක රණවක මහතා නාම යෝජනා අත්සන් කරනු ලැබුවා.