කටුනායක ගුවන් තොටුපොල වසා දැමීමත් සමඟ මේ වන විට දඹදිව වන්දනාවේ යෙදී සිටින පිරිසක් යළි දිවයිනට ඒමට නොහැකිව පසුවනවා.

එම පිරිස 200 කට ආසන්න වන අතර ඔවුන් යලි දිවයිනට රැගෙන ඒමට විශේෂ ගුවන් යානයක් යැවීමට ජනාධිපතිවරයා විසින් බලධාරීන්ට උපදෙස් ලබාදී තිබෙනවා.