එළඹෙන බ්‍රහස්පතින්දා දක්වා රජය විශේෂ නිවාඩුවක් නිවේදනය කර තිබෙනවා.

රජයේ ඉල්ලා සිටින්නේ පෞද්ගලික අංශයටත් මෙම නිවාඩුව ලබාදෙන ලෙසයි