යුරෝපය ඇතුළු කොරෝනා වෛරසයේ බලපෑම් එල්ලවී ඇති රටවල් වල සිටින පැමිණෙන පුද්ගලයින් රජය විසින් දියත් කර ඇති නිරෝධායන ක්‍රියාවලියට දක්වන්නේ දැඩි අකමැත්තක්.

කටුනායක ගුවන් තොටුපලේ නිරෝධායන ක්‍රියාවලියට සහය නොදක්වන පුද්ගලයින්ට යලි පැමිණි රටට ආපසු යන ලෙස එම කටයුතු භාරව සිටින ගුවන් හමුදා නිලධාරියෙක් ප්‍රකාශ කරන වීඩියෝවක් අප වෙත ලැබී තිබෙනවා.

මේ එම වීඩියෝවයි…