කොරෝනා සමඟ ලොවපුරා වායු දූෂණය සීඝ්‍රයෙන් අඩුවේ

කොරෝනා තත්වය උද්ගත වීමත් සමඟම ලොව පුරා වායු දූෂණය අඩු වී තිබෙනවා.

ඇතැම් වාර්තාවල දැක්වෙන පරිදි චීනයේ පමණක් එම අගය 660%ක් ලෙස දැක්වෙන අතර එවැනි ප්‍රතිශතයකින් වායු දූෂණය අඩු වීම කලාතුරකින් සිදු වන කරුණක්.

එමෙන්ම ලොව පුරා සිදුවන සත්ව ඝාතනයද සැලකිය යුතු තරම් අඩු වී තිබෙනවා.