හිටපු අමාත්‍ය අතාවුද සෙනෙවිරත්න සහ අමාත්‍ය බී. ඒකනායක යන මහත්වරුන් එජාප ජනපති අපේක්ෂක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාට සහාය දැක්වීමට තීරණය කර තිබෙනවා.අතාවුද සෙනෙවිරත්න මහතා කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කය නියෝජනය කරන අතර ඔහු කාලයක්ම පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරා.

මේ අතර ඉදිරියේදී තවත් කිහිප දෙනෙකුම එක්සත් ජාතික පක්ෂයට් සහාය දක්වනු ඇති බවට වාර්තා වනවා.

Leave a Reply

  Subscribe  
Notify of