මේ වන විට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඇතුළු සාර්ක් කලාපීය රටවල සෙසු නායකයින් සමඟ වීඩියෝ තාක්ෂණය ඔස්සේ සම්බන්ධ වී සිටියි.

කොරෝනා වෛරස වසංගතයට එරෙහිව සටන් කිරීමට ඒකාබද්ධ උපාය මාර්ගයක් සකස් කිරීම සඳහා මෙම සංවාදය අද මෙරට වේලාවෙන් පස්වරු 5ට පමණ ඇරඹිණ.