කොරෝනා වෛරසය බිහිවිම දෙවියන් වහන්සේ විසින් චීනයට දුන් දඬුවමක් ලෙසට පැවසූ පූජකවරයාටද කොරෝනා රෝගය වැලඳ තිබෙන බව වාර්තා වනවා.

පසුගියදා ප්‍රකාශයක් කරමින් එම ඉස්ලාමීය පූජකවරයා ප්‍රකාශ කලේ මෙය දෙවියන්වහන්සේගේ කැමැත්ත බවයි.

හාඩි-අල් මෝඩරේසි නම් වූ ඉරාක ජාතික මෙම පූජකවරයාගේ එම ප්‍රකාශයට ලොව පුරා විරෝධයක් පැන නැඟුනා.