රට තුල පවතින තත්වය හේතුකොට ගෙන රට අභ්‍යන්තරයේ සියලු වන්දනා මාන ගමන් සහ සංචාරය කිරිමෙන් වලකින ලෙසට රජය උපදෙස් ලබා දී තිබෙනවා.

බුද්ධ ශාසන,සංස්කෘතික සහ ආගමික කටයුතු අමාත්‍යාංශය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටින්නේ චාරිකාවන් සහ සංචාරය කිරීමේ කටයුතුද නවතා දමන ලෙසයි.