කොරෝනා වෛරසය තිබුනද කිසිඳු වෙනසකින් තොරව මැතිවරණය පැවැත්විය යුතු බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් යාපා අබේවර්ධන මහතා පවසනවා.

ඔහු පවසන්නේ එක්සත් ජාතික පක්ෂය මේ වනවිට දෙකඩ බෙදී ඇති බැවින් තමන් ඉතා පහසුවෙන් මෙම මැතිවරණයේදී තුනෙන් දෙකක බහුතර බලයක් ලබා ගන්නා බවයි.