ලබන සඳුදා දිනය (16) ප්‍රසිද්ධ නිවාඩු දිනයක් බවට ප්‍රකාශයට පත්කොට තිබෙනවා.

ඒ රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍ය ජනක බණ්ඩාර තෙන්නකෝන් මහතා විසින්.

කොරොනා වෛරසය සමග ඇතිව තිබෙන අවධානම් තත්වය සැලකිල්ලට ගනිමින් එම වැඩපිලිවෙලට සහාය වීම සඳහා මෙලෙස 16 වෙනිදා නිවාඩු දිනයක් ලෙසට නම් කර තිබෙනවා.