සත්ව උද්‍යාන ,ජාතික වන උද්‍යාන සහ සියලූම උද්‍යාන වසා දමා තිබෙනවා.

ඒ සති දෙකක කාලයකටයි.

කොරෝනා වෛරසය පැතිරයාම වැලැක්වීම වෙනුවෙන් රජය විසින් මෙම තීරණය ගෙන තිබෙනවා.