ඉදිරි සති දෙකක කාලය තුලදී ප්‍රසිද්ධ මහජන උත්සව ආදිය පැවැත්වීමට අවසර නොදෙන ලෙස පොලිසියට උපදෙස් ලබාදී තිබෙන බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි සඳහන් කරනවා.

රට තුල කොරෝනා වෛරසය ව්‍යාප්තිය වැළැක්වීම සඳහා වන අරමුණින් මෙම උපදෙස් ලබාදී ඇති බවයි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරිය සඳහන් කර සිටියා.

මිට අමතරව පුද්ගලිකව පවත්වන සාද සහ ප්‍රිය සම්භාෂණ ආදිය ඉදිරි සති දෙකක කාලය සඳහා පැවැත්වීමෙන් වළකින්නැයි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරිය මෙහිදී ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටියා.