රටපුරා ඇතිව තිබෙන තත්වය හමුවේ රෝහල් වෛද්‍යවරුන්ට සහ කාර්ය මණ්ඩලයට අවශ්‍ය කබා නිසි පරිදි නොමැති බව වාර්තා වනවා.

විශේෂයෙන් රෝහලේ වෛද්‍යවරුන්ට සහ හෙදියන්ට මෙන්ම සෙසු කාර්ය මණ්ඩලයටද මෙලෙස කබා වැඩිපුර අවශ්‍ය අතර ඔවුනටද ප්‍රමාණවත් පරිදි එම පහසුකම නොමැති බවයි දැනගන්නට ලැබෙන්නේ.

මෙම කබා සාමාන්‍යයෙන් එක් රෝගියෙකු සඳහා පමණක් භාවිතා කලද මෙම කබා හිඟය නිසා ඔවුන් දැඩි දුෂ්කරතාවයකට මුහුණ පා සිටිනවා.