අධිකරණයට පැමිණි හිටපු අමාත්‍ය රවී කරුණානායක මහතා සහ අර්ජුන් ඇලෝසියස් යන අය යළි ඉන් පිටව ගියා.

ඔවුන් සිනහමුසු මුහුණෙන් පිටව ගිය අතර රවී කරුණානායක මහතා මාධ්‍යවේදීන් හමුවේ අදහස් පල කලා.