වරෙන්තු ලැබී තිබුනු අමාත්‍ය රවී කරුණානායක මහතා මීට ටික වෙලාවකට පෙර පොලීසියට භාර වී තිබෙනවා.

දින ගණනාවක් ගත වුනද ඔහුව අත් අඩංගුවට ගැනීමට පොලීසියට නොහැකිවුනා.