හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කුමාර වෙල්ගම මහතා සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ සමගි ජනබලවේගයට එකතු වී තිබෙනවා.

ඒ දැන් පැවැත්වෙන එම සන්ධානයේ ලාංචනය හඳුන්වාදීමේ අවස්තාවේදියි.

දියත උයනේදී පැවැත්වෙන මෙම වැඩසටහන සඳහා සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා සමඟින් චම්පික රණවක,හරීන් ප්ප්‍රනාන්දු ,තිස්ස අත්තනායක,පලනි දිගම්බරම් ඇතුලු පිරිසක් එක්ව සිටිනවා.