කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වී ඇතැයි සැක සහිත ඉතාලි ජාතික යුවළක් හමුවී තිබේ.

අනුරාධපුරය රෝහලට ඔවුන් ඇතුළත් කර ඇත්තේ හෝටලයක රැදී සිටියදී ලද ඇමතුමක් මගින් පොලිසිය විසින් සොයාගැනීමෙන් පසුවයි.

පසුගිය 28 වැනි දා මෙරටට පැමිණ ඇති ඔවුන්ගෙන් වයස අවුරුදු 72ක් වන කාන්තාව දැඩි අසනීප තත්ත්වයෙන් පෙලී ඇත.

මේ වන විට ඔවුන් ආරක්ෂාකාරී ලෙස රෝහල තුළ රඳවාගෙන පරීක්ෂණ කටයුතු සිදු කරමින් තිබේ.

ඔවුන් ගමන් ගත් මෝටර් රථය ද නිරෝධායනය ට ලක් කිරීමට කටයුතු කර ඇත.

Lanka C News