කොරෝනා වෛරසය නිසා අද සිට ලබන 26 වෙනිදා වනතුරු දිවයිනේ සියලූම පාසල් වසා දැමීමට රජය තීරණය කර තිබෙනවා.