සූර පප්පාහි “වෙද පප්පා” සදහටම නිහඬ වෙයි

ප්‍රවීණ හඬ කැවීම් ශිල්පියෙකු වන උලපනේ ගුණසේකර මහතා අභවප්‍රාප්ත වී තිබෙනවා.

වසර ගණනාවක්ම රූපවාහිනී කාටූන්,ගුවන් විදුලි නාට්‍ය සහ වෙනත් නිර්මාණ රැසක් වෙනුවෙන් සිය හඬ දායකත්වය ලබා දුන් එතුමා වඩා ජනප්‍රියත්වයට පත් වූයේ සූර පප්පා කාටුනයේ වෙද පප්පාට හඬ කැවීමත් සමඟයි.