කොරෝනා වෛරසයෙන් බේරීමට ලොව සුදුසුම රටක් ලෙසට ශ්‍රී ලංකාව නිර්දේශ කරයි

නව කොරෝනා වෛරසයෙන් ආරක්ෂාවීමට සුදුසුම රට ලෙස ශ්‍රී ලංකාව බව බ්‍රිතාන්‍ය සංචාරක උපදේශක ආයතනයක් ප්‍රකාශ කර සිටිනවා.

බ්‍රිතාන්‍යයේ PC සංචාරක උපදේශක සමාගමේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරි පෝල් චාර්ල්ස් ස්කයි නිව්ස් ප්‍රවෘත්ති සේවය සමග එක්වෙමින් මේ බව ප්‍රකාශ කර සිටියා.

” කොරෝනා වෛරසයෙන් ආරක්ෂාවීම සඳහා හොද උණුසුම් කාලගුණික තත්ත්වයක් යටතේ පවතින රටකට යෑම ඉතා හොද බවයි. වෛද්‍යවරුන් පවා කියන්නේ සෙල්සියස් අංශක 29 ට වඩා වැඩි ස්ථානවල කොරෝනා වෛරසය වාර්තා වී නොමැති බවයි. ඒ අනුව කැරිබියන් දුපත් හෝ ශ්‍රී ලංකාව කොරෝනා වෛරසයෙන් බේරීමේ සුදුසුම රටවල් ලෙස තමන් දකින බවයි” බ්‍රිතාන්‍යයේ PC සංචාරක උපදේශක සමාගමේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරි පෝල් චාර්ල්ස් සඳහන් කර සිටියේ.