සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා ඇතුලු පාර්ශවය ඉදිරි මහ මැතිවරණයේදී තරඟ වදිනුයේ “දුරකථනය”ලකුණෙන් බවට මේ වන විට තහවුරු වී තිබෙනවා.

ඒ අනුව එක්සත් ජාතික පක්ෂය ,අලියා ලකුණෙන් තරඟ කලද බහුතර මන්ත්‍රීවරු පිරිසක් සමගි ජන බල වේගය යටතේ තරඟ කරනු ඇති බවයි දැනගන්නට ලැබෙන්නේ.