කොරෝනා වෛරසය පැතිර යාම නිසා ඉතාලියේ ලොම්බාඩි ප්‍රාන්තයේ සහ තවත් ප්‍රාන්ත 14 ක වෙසෙන ශ්‍රී ලාංකිකයින්ද පරීක්ෂාවට ලක් කිරීමට එරට රජය තීරණය කර තිබෙනවා.

දැනට ආසන්න වශයෙන් ලක්ෂයකට අධික ශ්‍රී ලාංකිකයින් පිරිසක් ඉතාලියේ වාසය කරනවා