කොරෝනා වෛරසයට අදාලව සිදුකරන නිරෝදාන ක්‍රියාවලිය සඳහා මඩකලපුව පෞද්ගලික විශ්ව විද්‍යාලය යොදා ගැනීමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය තීරණය කර තිබෙනවා.

සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂක ජනරාල් වෛද්‍ය අනිල් ජාසිංහ විසින් මේ සම්බන්ධයෙන් එම විශ්ව විද්‍යාලයේ හිමිකරුවන් වෙත දැනුම් දී තිබෙනවා.

මතභේදයට තුඩු දුන් මෙම පෞද්ගලික විශ්ව විද්‍යාලය හිටපු නැගෙනහිර පළාත් මහ ඇමති එම්.එල්.ඒ.එම්. හිස්බුල්ලා සහ ඔහුගේ පුත්‍රයාට අයත් එකක් වනවා.