දැනට පත්වීම් ලිපි යවා තිබෙන උපාධිධාරීන්ගේ පුහුණුව නතර කල හොත් ඔවුන්ව නිවෙස්වල තබාගෙන හෝ පඩි ගෙවන බව අග්‍රමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා.

ඔහු පෙන්වා දෙන්නේ මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ මෙම නිවේදනය මඟින් සිදු වන්නේ පුහුණුවක් ලබා ගැනීමට රාජ්‍ය සේවකයින්ට තිබූ අවස්ථාව මඟ හැරී යාම බවයි.

එසේ වුවහොත් ඔවුන්ව නිවසේ තබාගෙන හෝ වැටුප් ලබා දෙන බවයි අග්‍රාමාත්‍යවරයා සඳහන් කරන්නේ.

මෙම උපාධිධාරීන්ට පත්වීම් ලිපි යවා තිබෙන්නේ මැතිවරණය ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට පෙර බවත් ,මේ වන විට ඉන් 99% ක්ම වැඩ භාරගෙන ඇති බවත් ඔහු වැඩිදුරටත් කියා සිටියා.

1
Leave a Reply

1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
Samuellog

https://bjdkgfsfhidhgvudbfjeguehfwhsfug.com
Mkfdkfjwsldjeifgheifnkehgjr
vndkfhsjfodkfc;sjgjdgokrpgkrp
bndljgoedghoekfpegorig
fihfowhfiehfoejogtjrir
Yndkfvhdjkfhke nkfnslkfn klfnklf
Oljgvkdfkndjvbgdjffsjdnkjdhf

Nkfhofjeojfoegoero ogeoegfeougeihigoohge igjeigheiogheiogheih giehdgoiehifoehgioheighe hfioeehfieohgeiodgnei hioehgioehfdkhgioehgi eodghioedhgieghiehgeuo
Nihdigheifjojfieui iihfishfiwsfhiwhfowhfh hfsdfhkdcndjkfhe klchsiofhwifhdvjdnj hkfhsfhifheuhguegheflkhe
Yfhsfheifhei hfhdfiehfiejfk fjeogjeogj ojgoedjodjvsclksfhszghLhekjb; ;dh jdjvndkjdfjsofjsofjosjfi fojsjdoskfsjfodgjdsghoi sdjfpfgspegjsodjvdhvgisd
Mfjefjojgidhvshg ihidhgiodhgirhgir hioihgdioghrigrigh ihgiogherihgirodvdks jsdjfsopejfovgjdksjosj joesjfoesjfsj;ifsjg
Ndjsfhjifekfhekdghior highdiofhidogheioghei gijhgoiehgiehgieh jfiheigheihgioe