දේශපාලන ප්‍රභූන් උත්සව හා රැස්වීම්වලට පැමිණෙන අවස්ථාවන්හිදී ඒ අවට පරිසරයේ තිබෙන බඹර වද, මී වද ඉවත් කරන ලෙස වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට ඉහළ නියෝගයක් ලැබී ඇත.

රජයේ වගකිවයුතු අංශවල දැනුම්දීම මත මේ වන විට බඹර වද, මී වද විශාල ප්‍රමාණයක් ඉවත් කර ඇති බවද වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ අභ්‍යන්තර ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි. මෙමගින් පරිසර පද්ධතියට දැඩි බලපෑමක් එල්ලවන නමුත්, සිය රැකියා ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා බඹර වද, මී වද ඉවත් කිරීමට සිදු වී ඇතැයිද එම වන ජීවී නිලධරීහු පවසති. දේශපාලන ප්‍රභූන් හෙලිකොප්ටර් යානාවලින් පැමිණෙන අවස්ථාවන්හිදී බඹර වද, මී වද වැඩි සංඛ්‍යාවක් ඉවත් කිරීමට සිදුවන බවද වනජීවී නිලධාරීහු කියා සිටිති.

මෙම පරිසර හානිය වහා වැළැක්වීමට පියවර ගන්නා ලෙස ඉල්ලමින් පරිසර යුක්ති කේන්ද්‍රය මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවට දැනුම් දීමට තීරණය කර ඇත.