තමාට රට දියුණු කිරීම සඳහ තවත් ධූර කාලයක් අනවශ්‍ය බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා.අද උදෑසන පැවති හමුවකදී එතුමා මෙම අදහස් පල කලා.

උපාධිධාරීන්ට රැකියා ලබා දීම මැතිවරණ කෝණයෙන් නොබලන ලෙසයි ඔහු ඉල්ලා සිටියේ.

මෙම වසර පහ රට දියුණු කිරීම සඳහා හොඳටම ප්‍රමාණවත් බවයි ජනාධිපතිවරයා කියා සිටියේ.