කාලීන වෙනස්වීම්වලට ගැළපෙන විධිමත් අධ්‍යාපනයක් සඳහා ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් වහා සකස් කළයුතුව ඇතැයි ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පවසයි.

එය ජනාධිපතිවරයා හෝ අධ්‍යාපන ඇමතිවරයාහෝ පවතින රජය හෝ මාරුවන විට වෙනස් නොවන දැයේ අනාගත පරපුර වෙනුවෙන් වූ ක්‍රමයක් වියයුතු බව ද එතුමා පවසයි.

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ඉදිරි සැලැසුම් පිළිබඳව අද (05) දහවල් ජනාධිපති කාර්යාලයේ පැවති සාකච්ඡාවේ දී ජනාධිපතිවරයා මේ බව සඳහන් කළේය.

අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්තියක්” සැකසීමේ දී ගනු ලබන ක්‍රියාමාර්ග ගැන කැබිනට් මණ්ඩලය, පාර්ලිමේන්තුව සහ මහජනතාව පූර්ණ වශයෙන් දැනුවත් කළ යුතු බවත් අධ්‍යාපනඥයින්ගේ සහ අදාළ ක්ෂේත්‍රවල ප්‍රවීණයන්ගේ උපදෙස් සහ අන්තර්ජාතික ක්‍රම සැලකිල්ලට ගෙන එය සකස් විය යුතු බවත් ඒ මහතා අවධාරණය කළේය.

දේශපාලන පණිවිඩ සහ ඡායාරූප පාසල් පෙළපොතෙන් ඉවත් කිරීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා ගෙන ඇති තීරණය ජනාධිපතිවරයාගේ පැසසුමට ලක්ව ඇත.

ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවල පවතින ඉංග්‍රීසි ගණිත සහ විද්‍යා ගුරු හිඟයට පිළියමක් ලෙස පරිගණක තාක්ෂණය උපයෝගී කර ගැනීමේ හැකියාව ද ජනාධිපතිවරයා පෙන්වා දී ඇති අතර විධිමත් සැලසුමක් මඟින් නාගරික දරුවන්ට ලැබෙන දැනුම ගමේ දරුවාට ද ඉන් ලබාදිය හැකි බවත් සඳහන් කර ඇත.