දුම්රිය රියදුරන් අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට වැඩ වර්ජනයක් ආරම්භ කිරීමට තීරණය කර ඇත.

ඇමති විමල් වීරවංශ මහතා විසින් කරන ලද ප්‍රකාශයනට විරෝධය පළ කිරීමක් වශයෙන් මෙම වැඩ වර්ජනය ක්‍රියාත්මක කරන දුම්රිය එන්ජින් රියදුරන්ගේ සංගමයේ පවසයි.

දුම්රිය ප්‍රමාදයට හේතු වන්නේ දුම්රිය රියදුරන් හෙරොයින් ප්‍රවාහනය කිරීම බවත් රියදුරු කුටි තුලට ආරක්‍ෂකයන් එක් කිරීමට රියදුරන් විරුද්ද ඒ නිසා බවත් ඇමැතිවරයා පසුගියදා ප්‍රකාශ කරන ලද බවත් ඊට විරෝධය පළ කරමින් මෙම වර්ජනය ක්‍රියාත්මක කරන බවත් සංගමය සඳහන් කරයි.

වැඩ වර්ජනය හෙට මධ්‍යම රාත්‍රී 12.00 දක්වා ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතය.