ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් පත් කරන ලද සියලූම පත්වීම් වහාම අත් හිටුවන ලෙසට මැතිවරණ කොමසාරිස් මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා විසින් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා.

එමඟින් ඔහු පවසා ඇත්තේ යවන ලද ලිපි හරහා රජයේ සේවයට බඳවා ගන්නා උපාධිධාරී අභ්‍යාස ලාභීන් බොහොමයක් දෙනා සේවයට වාර්තා කරනු ලබන්නේ ජන්ද විමසීම් කාලය ආරම්භ වූ පසුව බවයි.

එම නිසා මෙම උපාධිධාරීන් හට පුහුණුව ලබා දීම,ජන්ද විමසීමේ ප්‍රථිඵල නිකුත් කර සතියක් යනතුරු අත් හිටුවන ලෙස දැනුම් දෙන බවයි ඔහු සඳහන් කර ඇත්තේ.