මහරගම අපේක්ෂා රෝහලේ රෝගීන්ට ලබා දෙන අත්‍යාවශ්‍ය ඖෂධයක් වන “ඇරබිඩෙක්ස්”නම් බෙහෙත් පෙත්ත එම රෝහලේ නොමැති බව මවුරට වෙබ් අඩවියට වාර්තා වනවා.

මේ පිළිබඳව අප එම රෝහලෙන් විමසූ විට එහි ප්‍රකාශකයෙකු සඳහන් කලේ දැන් සති දෙකක පමණ සිට එම බෙහෙත් පෙත්ත ලැබී නොමැති බවයි.

මෙය රෝගීන්ට අත්‍යාවශ්‍ය බෙහෙත් පෙත්තක් වන බැවින් මෙලෙස රෝහලෙන් එය ලබා ගැනීමට නොහැකි නිසා බොහෝ රෝගීන් අසරණ වී සිටිනවා.

මේ අතර අප ෆාමසියකින්ද මෙම බෙහෙත් පෙත්තෙහි මිල ගණන් පිලිබඳව විමසූ විට ඔවුන් සඳහන් කරේ එක් පෙත්තක් රුපියල් 875 ක් පමණ වන බවයි.

ඒ අනුව දිනපතා ලබා ගත යුතු මෙම බෙහෙත් පෙත්ත වෙනුවෙන් රෝගියෙකුට එක් මසකදී වැය වන මුදල රුපියල් 26,250 ක් වනවා.

මෙම සිදුවීම පිලිබඳව වහාම රජයේ බලධාරීන්ගේ අවධානය යොමුවනු ඇතැයි අප විශ්වාස කරනවා.

ජීවිතයත් මරණයත් අතර සටන් කරනා අසරණ රෝගීන්ව ජීවත් කරවීමට අත්‍යාවශ්‍ය ඖෂධයක් මෙලෙස නොමැති වීම ඉතා කණගාටුවට කරුණක්.