පාර්ලිමේන්තුව මීට ටික වෙලාවකට පෙර විසුරුවා හැර තිබෙනවා.ඒ ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපකෂ මහතාගේ අත්සනත් සමඟයි.

ඒ අනුව මහ මැතිවරණය ලබන අප්‍රේල් 25 වෙනිදා පැවැත්වීමට නියමිතයි.

වසර 5 ක කාලය සම්පූර්ණ නොවීම නිසා මන්ත්‍රීවරුන් 62 කට විශ්‍රාම වැටුප අහිමි වෙනවා.