පාර්ලිමේන්තුවේ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව 2018 වර්ෂයේ මූල්‍ය පාලන නීති රීති හා රෙගුලාසිවලට අනුගතවීමේ කාර්ය සාධනය පිළිබඳ සතුටුදායක ප්‍රතිඵල පෙන්වු ආයතන ඇගයීම ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද (28) පෙරවරුවේ පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේ දී සිදු කෙරිණ.

රාජ්‍ය ගිණුම් කාරක සභාව 2018 වර්ෂයේදී රාජ්‍ය, පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන ආයතන 844ක් ඇගයීමට ලක්කර ඇත.

ඉන් තෝරාගත් රාජ්‍ය ආයතන109කට අද සම්මාන පිරිනැමින.

රන් සම්මාන 55ක්, රිදී සම්මාන 23ක් හා සම්මාන සහතික 31ක් ප්‍රදානය කරනු ලැබීය.

විශිෂ්ඨතා දැක්වූ ආයතන වෙත රන් සම්මාන පිරිනැමීම ජනාධිපතිවරයා අතින් සිදු විය.

රාජ්‍ය ගිණුම් කාරක සභාවේ අරමුණ රාජ්‍ය සේවකයන් නීතියෙන් බැඳ තැබීම නොවේ යැයි උත්සව සභාව අමතමින් ජනාධිපතිවරයා පෙන්වා දුන්නේය.

ඉදිරියේ දී පාර්ලිමේන්තුවේ මූල්‍ය අධීක්ෂණයට ලක් වන සියලු රාජ්‍ය ආයතන ආවරණය වන පරිදි ඇගයීම සිදු විය යුතු බව ද ඉදිරිපත් කෙරෙන ප්‍රශ්නාවලිය ද යාවත්කාලීන විය යුතු බවද ජනාධිපතිවරයා එහිදී පැවසීය.

පුද්ගලික අංශය සිය ආයතන මෙහෙයවීමේ දී අනුගමනය කරන ක්‍රමවේද ආදර්ශයක් ලෙස ගැනීමේ වැදගත්කම ද ජනාධිපතිවරයා පෙන්වා දුන්නේය.