දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ග ව්‍යාපෘතියේ, මාතර-ගොඩගම සිට බරවකුඹුක දක්වා මාර්ගය විවෘත කිරීම සිදු විය.

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ සහ අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මීට සුළු මොහොතකට පෙර සුබ නැකතින් අධිවේගී මාර්ගය ජනතා අයිතියට පත් කිරීම සිදු විය.

අධිවේගී මාර්ගට පිවිසීම සඳහා ප්‍රථම ප්‍රවේශ පත්‍රය ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් මිල දී ගත් අතර ඉන් පසු අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා විසින් ප්‍රවේශ පත්‍රය මිලදී ගත්තේය.

මෙම නව කොටස විවෘත කිරීමත් සමඟ දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ මුළු දුර ප්‍රමාණය කිලෝමීටර් 222ක් වේ.

දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ මාතර සිට හම්බන්තොට දක්වා වු කොටස අදියර 4ක් යටතේ ඉදිකෙරනු අතර මාතර-බෙලිඅත්ත, බෙලිඅත්ත – බරවකුඹුක, බරවකුඹුක – අන්දරවැව හා අන්දරවැව-මත්තල යන අදියර මෙලෙස ඉදිකරනු ලැබුවේය.

මෙම කොටස ඉදිකිරීමට වැය වී ඇති මුළු මුදල රුපියල් කෝටි 25,000ක් බව මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය සඳහන් කළේය.

දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ දැනට භාවිත වන මාතර-ගොඩගම පිවිසුම මින් ඉදිරියට භාවිත නොවන අතර පාලටුවනව පිවිසුමක් ඊට එක් වනු ඇති.

මාතර සිට හම්බන්තොට දක්වා අපරැක්ක, බෙලිඅත්ත, කසාගල, අගුණකොළපැලැස්ස, බරවකුඹුක සහ සූරියවැව යන අන්තර් හුවමාරු මධ්‍යස්ථාන 06ක් ඉදිකොට ඇත.

මෙම කොටස විවෘත කිරීමත් සමඟ කටුනායක සිට පැය 3ක පමණ කාලයකින් හම්බන්තොටට ළඟා වීමට හැකි වන බව මාර්ග සහ මහමාර්ග අමාත්‍යාංශ ලේකම් ආර්.ඩබ්ලිව්.ආර්.පේමසිරි මහතා සඳහන් කළේය.